Acest site este cofinantat de Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Autentificare
Utilizator:
Parola:
Inregistreaza
Am uitat parola
 

Meniu
 Acasa
 Cursuri
 Ghid de afaceri
 Firme
 Evenimente
 Lista Newsletter
 Ghid de utilizare
 Consultanta
 Linkuri utile
 Consultanta
 Contact
 FAQ
 
 

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare
str. Ştefan cel Mare nr 12, Craiova, jud. Dolj, Romania
tel: +40-251-412775; Fax: +40-251-418882;

e-mail: office@ipacv.ro;  web site: www.arott.ro

 

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare este organizaţia profesională a unităţilor cu profil de transfer tehnologic şi inovare, neguvernamentală şi nonprofit.

Asociaţia are drept scop:

 • promovarea şi protejarea mediului de afaceri al entităţilor (incubatoare, parcuri, etc) de transfer tehnologic şi de afaceri inovative din România,
 • promovarea intereselor profesionale ale membrilor,
 • întărirea autorităţii profesionale a entităţilor şi prestigiul lor social,
 • creşterea competitivităţii prin întărirea bazei tehnologice şi inovare,

Atribuţiile ARoTT

 • Promovează şi protejează interesele profesionale şi comerciale ale membrilor săi.
 • Organizează şi promovează mediul contactelor profesionale şi comerciale din domeniu.
 • Elaborează şi promovează iniţiative legislative în favoarea membrilor săi şi facilitează accesul membrilor săi la organisme guvernamentale şi neguvernamentale.
 • Organizează şi acordă asistenţă pentru colaborarea între membrii săi.
 • Acordă asistenţă şi promovează proiectele individuale, comune sau cu terţi.
 • Asigură competitivitatea industriei prin:
 • Promovarea conceptului de competitivitate economică prin C-D şi Inovare.
 • Promovarea conduitei etice în randul membrilor săi
 • Promovarea calităţii în activitatea membrilor săi
 • Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în şi prin activitatea membrilor săi
 • Stimularea, promovarea activităţilor inovative, protejarea creaţiei intelectuale, tehnice
 • Promovarea imaginii industriei în ţară şi în străinătate
 • Asigură un flux informaţional competitiv şi o diseminare nediscriminatorie a informaţiilor către membrii săi.
 • Efectuează activităţi de transfer tehnologic, cercetare-dezvoltare, studii şi elaborează strategii, construieşte baze de date, sistematizează informaţiile şi asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al membrilor la acestea.
 • Promovează şi participă la implementarea societăţii informaţionale şi a societăţii cunoaşterii în România.
 • Organizează acţiuni de perfecţionare în ţară şi străinătate în beneficiul membrilor.
 • Organizează şi derulează evenimente şi programe pentru tineret pentru promovarea Societăţii Informaţionale şi Societăţii Cunoaşterii.
 • Asociaţia işi manifestă caracterul reprezentativ şi consultativ prin aceea că:
 • reprezintă şi susţine interesele profesionale, comerciale şi de grup ale membrilor săi în faţa organelor guvernamentale, altor organisme şi instituţii din ţară şi străinătate; 
 • întocmeşte studii, dă informaţii, consultaţii de specialitate pentru membrii săi sau pentru terţi;
 • propune organelor în drept promovarea unor acte normative în interesul membrilor săi;
 • iniţiază întâlniri şi contacte profesionale.

Sunt membri ARoTT, Asociaţii, Organizaţii cu persoanalitate juridică, profit sau nonprofit şi de drept privat şi organizaţiile mediului universitar care aderă la statutul ARoTT.

Obiectiv: Creşterea numărului de produse şi tehnologii ofertate sau utilizate prin transfer tehnologic.
Cum se va atinge acest obiectiv:

 • Identificarea şi promovarea produselor inovative;
 • Promovarea cooperării tehnologice;
 • Accesul la rezultatele cercetării.

Ce este transferul tehnologic transnaţional

 • Procesul prin care informaţia, cunoştiinţele, ideea sau o tehnologie, dezvoltate într-o organizaţie, într-o zonă sau pentru un anumit scop sunt folosite sau aplicate în altă organizaţie, într-o altă zonă sau pentru un alt scop.
 • Relaţia între inovatori şi aplicanţi care duce la realizarea sau dezvoltarea de noi produse, tehnologii, sisteme;
 • Vânzarea sau schimbul proprietăţii intelectuale legate de o tehnologie cu acordul producătorului;
 • Aplicarea sau adaptarea cu succes a unei tehnologii dezvoltate într-o unitate astfel încât să corespundă cerinţelor mai multor unităţi;
 • Preluarea de tehnologie, know-how sau experienţa de la o unitate către alta, de la un sector industrial către altul, de la cercetare către piaţă ca element de inovaţie (nu pură comercializare);

Servicii asigurate:

 • Promovarea rezultatelor cercetării către industrie şi către partenerii internaţionali;
 • Identificarea ofertelor şi cerinţelor de noi tehnologii;
 • Consultanţă şi promovarea noilor tehnologii;
 • Consultanţă privind proprietatea industrială, transferul tehnologic trans-national;
 • Organizare şi participare la evenimente internaţionale, brokerage, târguri şi expoziţii;
 • Diseminarea informaţiilor; crearea de parteneriate;
 • Formare antreprenorială;
 • Suport pentru implementarea de noi produse şi tehnologii;
 • Evaluarea necesitătilor şi ofertelor IMM-urilor precum şi a abilităţilor pentru cooperări internaţionale;
 • Consultanţă pentru certificarea conform standardelor de calitate ISO 9001.

Strategii:

 • Crearea unei reţele de stimulare a parteneriatelor cu scopul dezvoltării unei strategii de promovare a inovatiilor;
 • Stimularea comunităţilor locale să identifice problemele şi găsirea de soluţii şi actori în implementare;
 • Creare de parteneriate IMM-uri – Administraţie locală – Cercetare – Inovare - Universităţi – Societate civilă – unităţi industriale cu scopul dezvoltării prin inovare;
 • Colectare de informaţii, creare de oportunităţi de parteneriate şi dezvoltări ale afacerilor.
Creşterea numărului de unităţi inovative bazate pe activităţi cu valoare adăugată ridicată şi a numărului de unităţi productive bazate pe tehnologii inovative.
 
     
Parteneri in proiect: ARIES OLTENIA   ARoTT   ADR Sud-Vest Oltenia   AIESEC Craiova   SC IPA SA suc Craiova   CCI Valcea   OTIMMC